Bestuursrecht.4Academy

cursussen workshops bestuursrecht bestuurlijke organisatie zorg welzijn onderwijs

De omvang van overheids- en andere not-for-profitorganisaties neemt af, terwijl het aantal taken en verantwoordelijk-
heden toeneemt. Meer doen met minder mensen betekent dat kennis en opleiding
binnen deze organisaties steeds
belangrijker worden.
Bestuursrecht.4Academy verzorgt diverse workshops voor zowel juristen als niet-juristen die
werkzaam zijn bij overheids- en andere not-for-profitorganisaties.


Het aanbod van Bestuursrecht.4Academy bestaat onder meer uit:

■  De Algemene wet bestuursrecht voor niet-juristen
■  De Wet maatschappelijk ondersteuning en de Algemene wet bestuursrecht
■  Het opstellen en aanpassen van decentrale regelgeving en beleid
■  Subsidie als instrument van slim bezuinigen
■  Verzelfstandiging van de gemeentelijke warenmarkt

In overleg met de opdrachtgever worden de workshops toegesneden op de wensen en behoeften van de organisatie.

Bestuursrecht.4Academy kan op verzoek opleidingen samenstellen over een specifiek onderwerp op het terrein van
bestuurlijke organisatie, zorg & welzijn en onderwijs dat niet is opgenomen in het cursusaanbod.

Voor een overzicht van het aanbod van workshops op het gebied van het omgevingsrecht van LegisAdvies, onze partner
in law, verwijzen wij u naar http://www.legisadvies.nl/