Juridische dienstverlening

juridische dienstverlening cursussen workshops bestuursrecht bestuurlijke organisatie zorg welzijn onderwijs


De ontwikkelingen in het openbaar bestuur volgen elkaar in rap tempo op. Decentrale overheden worden uitgedaagd
om op een doelmatige en 'rechtstatelijke' wijze vorm te geven aan hun complexe taken en bevoegdheden.

Bestuursrecht.4 ondersteunt overheden hierbij op de beleidsdomeinen bestuurlijke organisatie en zorg en welzijn. 
Daarbij kan het gaan om:

■  juridische beleidsadvisering
■  opstellen en actualiseren van regelgeving en beleid
■  procesvertegenwoordiging
■  opleiding

De dienstverlening richt zich op:

■  ministeries en hun uitvoeringsorganisaties
■  provincies
■  gemeenten
■  gemeenschappelijke regelingen
■  zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen
■  overige not-for-profitorganisaties