Juridische dienstverlening

juridische dienstverlening cursussen workshops bestuursrecht bestuurlijke organisatie zorg welzijn onderwijs

De ontwikkelingen in het openbaar bestuur volgen elkaar in rap tempo op. Decentrale overheden worden uitgedaagd
om op een doelmatige en slimme wijze vorm te geven aan nieuwe en gewijzigde taken en bevoegdheden.
Bestuursrecht
.4 ondersteunt overheden hierbij op de beleidsdomeinen bestuurlijke organisatie en zorg en welzijn. 
Daarbij kan het gaan om:

■  juridische beleidsadvisering
■  opstellen en actualiseren van regelgeving en beleid
■  procesvertegenwoordiging

De dienstverlening bestaat uit advisering, het verrichten van interimwerkzaamheden en het verzorgen van workshops
en richt zich op:

■  ministeries en hun uitvoeringsorganisaties
■  provincies
■  gemeenten
■  gemeenschappelijke regelingen
■  zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen
■  semi-overheden