Interim

Bestuursrecht.4 interim juridische dienstverlening           Een nieuw project of de tijdelijke afwezigheid van een juridisch medewerker in
           uw organisatie kan vragen om extra juridische ondersteuning voor een bepaalde
           periode.
Bestuursrecht.4 vult tijdelijk uw juridische capaciteit aan door de inzet
           van een ervaren interimjurist bestuursrecht.
          
           Als de opdracht wordt beëindigd, zorgt de interimjurist voor een goede overdracht
           van werkzaamheden en zo nodig voor de verankering van kennis binnen uw orga-
           nisatie. Op die manier kunnen uw medewerkers de overgedragen werkzaamheden
           zo snel mogelijk zelf (weer) oppakken.


         

Bestuursrecht.4 heeft onder andere de volgende interimopdrachten uitgevoerd:

Provincie Zuid-Holland
         interim jurist jeugdzorg bij het Bureau Maatschappelijke Participatie en Jeugd: beleidsadvisering
jeugdzorg en advisering privacy- en subsidierecht

Inspectie Jeugdzorg:
          interim jurist bestuursrecht: ontwikkelen beleid tuchtklachtbevoegdheid en advisering privacyrecht

■  Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):
         interimjurist bestuursrecht: beleidsadvisering, opstellen van regelingen en beslissingen op bezwaar

■  Gemeente Vlaardingen:
          interimjurist bestuursrecht: uitvoering Jeugdwet

■  Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
          opstellen beslissingen op bezwaar