Advies

Bestuursrecht.4 juridische dienstverlening bestuursrecht advies  

         Bestuursrecht.4 adviseert overheden en andere not-for-profitorganisaties
          door middel van heldere en bondige rapportages. Het kan daarbij gaan om
          een schriftelijk advies, een presentatie of een adviesgesprek. Ineke Bartels
          heeft haar expertise ingebracht in Bestuursrecht.4 op het terrein van bestuur-
          lijke organisatie, zorg en welzijn.
     
         


 

Een selectie uit de adviesopdrachten die Ineke Bartels heeft uitgevoerd voor Bestuursrecht.4 en in eerdere adviesfuncies:

■  Bestuurlijke organisatie:
          - Nederlandse Gemeenten (VNG): opstellen modelverordeningen voor de BES-eilanden
          - Diverse samenwerkingsverbanden van gemeenten: opstellen gemeenschappelijke regelingen
          - gemeenten:  - advisering verzelfstandiging warenmarkt
                                 - opstellen samenwerkingsovereenkomst
                                 - opstellen mandaat- en volmachtregelingen

■  Zorg:
          - Toezichthouder: opstellen regelingen en advisering privacyrecht
          - Diverse zorginstellingen: opstellen privacyprotocollen

■  Welzijn:
         - Ministerie van VWS: advies over afbouw van subsidie van VWS aan aanbieder van cliëntondersteuning
           (i.s.m. AKD Prinsen van Wijmen Brussel)

          - Diverse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen: procesvertegenwoordiging (bezwaar- en beroep Wmo)