Interim

Bestuursrecht.4 interim juridische dienstverlening           Een nieuw project of de tijdelijke afwezigheid van een juridisch medewerker in
           uw organisatie kan vragen om extra juridische ondersteuning.
           
Bestuursrecht.4 vult tijdelijk uw juridische capaciteit aan door de inzet
           van een ervaren interimjurist bestuursrecht.
          
           Als de opdracht wordt beëindigd, zorgt de interimjurist voor een goede overdracht
           van werkzaamheden en indien gewenst voor de verankering van kennis binnen uw
           organisatie. 
Bestuursrecht.4 heeft onder andere de volgende interimopdrachten uitgevoerd:  

■  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Hoofddirectie Bestuurlijk Juridische Zaken
          
opstellen AMvB milieu voor BES-eilanden en subsidieregelingen milieu (elektrische auto's en LNG)

■  Provicie Zuid-Holland, Bureau Maatschappelijke Participatie en Jeugd 
          beleidsadvisering
jeugdzorg, advisering privacy- en subsidierecht en actualiseren regelingen

  Inspectie Jeugdzorg, JZ
          ontwikkelen beleid tuchtklachtbevoegdheid en advisering privacyrecht

■  Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), CARE en JZ
          beleidsadvisering, opstellen regelingen en afhandelen bezwaarschriften

■  Gemeente Rotterdam,  Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Ontwikkeling en Beleid         
          opstellen aan Participatiewet gerelateerde regelingen, juridische advisering armoedebeleid, subsidierecht, privacyrecht, bezwaar

■  Vlaardingen
          advisering Jeugdwet, Wmo, PGB, opstellen subsidieregelingen