Over Bestuursrecht.4

Bestuursrecht.4 is het advies- en interimbureau van Ineke Bartels. Zij is haar bestuursrechtelijke loopbaan
gestart bij de gemeentelijke overheid en daarna als juridisch adviseur bestuursrecht werkzaam geweest voor enkele
adviesorganisaties, zoals onder meer 12 jaar voor Deloitte Juridisch Adviseurs Publieke Sector. In 2012 heeft zij
Bestuursrecht.4 opgericht.

Bestuursrecht.4 voert diverse advies- en interimopdrachten uit voor centrale en decentrale overheden, organisaties
in de zorg-en welzijnssector en voor semi-overheden. Opdrachtgevers van Bestuursrecht.4 zijn onder andere de
Inspectie Jeugdzorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, diverse gemeenten en Stichting Waarborgfonds Eigen Woning.

Bestuursrecht.4 werkt samen met partner in law LegisAdvies. LegisAdvies is gespecialiseerd in het omgevingsrecht.
http://www.legisadvies.nl/

http://www.legisadvies.nl/categorie/images/achtergrond/header-website2-specialist-in-omgevingsrecht2.png