Opstellen en actualiseren decentrale regelgeving

Bestuursrecht.4 cursussen workshops bestuursrecht regelgeving

               
                 Het opstellen en actualiseren van decentrale regelgeving en beleid


                 Doelgroep
                       De worskhop is bestemd voor juristen en beleidsmedewerkers met een niet-
                       juridische achtergrond, die werkzaam zijn bij overheids- en andere not-for-
                       profitorganisaties.
 

Inhoud workshop
Regelgeving wordt dikwijls gezien als een juridisch-technische, ambtelijke bezigheid. Enerzijds is dat waar. Bij het
opstellen van regelingen is juridische expertise en kennis van de techniek van het regelgeven immers onontbeerlijk.
Redenen om te streven naar kwalitatief goede regelgeving zijn er legio: het imago van de overheidsorganisatie, rechts-
zekerheid, risicobeperking in geval van juridische procedures, om er maar een paar te noemen.
Anderzijds is regelgeving
het instrument voor het verwezenlijken van beleid.
De afwegingen die gemaakt moeten worden voordat een regeling kan
worden opgesteld, zijn bij uitstek bestuurlijk: welk beleid beoogt het bestuursorgaan na te streven? Is een regeling daarvoor
wel het juiste instrument? Is de regeling uitvoerbaar en handhaafbaar? Deze workshop brengt de twee werelden van het
regelgeven bij elkaar: die van de jurist en die van de beleidsmaker.


Tijdens deze workshop wordt ingegaan op het tot standkomen van kwalitatief goede regelgeving en de beleidskeuzen die gemaakt
moeten worden, voorfgaand aan het opstellen van een regeling. Aan de hand van enkele casussen krijgen de deelnemers
de gelegenheid om de opgedane kennis in praktijk te brengen.