Verzelfstandiging

Bestuursrecht.4 cursussen workshops bestuursrecht verzelfstandigen verzelfstandiging warenmarkt

              Juridische aspecten van de verzelfstandiging van de gemeentelijke warenmarkt

              Doelgroep
                   Deze workshop is bedoeld voor juristen en beleidsmedewerkers met een niet-
                   juridische achtergrond.

            
 

De inhoud van de worskhop
Deze workshop behandelt de juridische aspecten van het op afstand zetten van de gemeentelijke
warenmarkt.

Tijdens de cursus komen in elk geval de volgende onderwerpen aan bod:

  Op afstand zetten van publieke diensten (warenmarkt): juridische mogelijkheden en randvoorwaarden
■  De Dienstenrichtlijn: transparantie gunningprocedure;
■  Aanpassen marktverordening;
■  Opstellen selectiedocument en selectie aanbieders;
■  Intrekken bestaande vergunningen: hoe om te gaan met bestaande rechten van marktkooplieden?
■  Borging belangen gemeente;
■  Afbakening van taken gemeente en externe organisator warenmarkt;
■  Tricks, traps and lessons learned.

Referentieopdracht
Deze workshop is onder meer verzorgd voor de gemeente Delft.