Wmo

Bestuursrecht.4 cursussen workshops bestuursrecht Wmo

        
           De Wet maatschappelijke ondersteuning en de Algemene wet bestuursreccht

           Doelgroep
               Deze workshop is gericht op
               
indicatieadviseurs Wmo, en
               
beleidsmedewerkers en administratief medewerkers die te maken hebben
                   de uitvoering van de Wmo
 

Inhoud workshop
Beleidsmedewerkers, indicatieadviseurs en administratief medewerkers hebben bij de uitvoering van de
Wet maatschappelijke ondersteuning allen in meer of mindere mate te maken met de Algemene wet bestuursrecht.
Of het nu gaat om het opstellen van beschikkingen, het versturen van een ontvangstbevestiging, of het beëindigen
van een Wmo-voorziening, de Awb bepaalt op hoofdlijnen op welke wijze deze taken en bevoegdheden dienen te
worden uitgevoerd c.q. uitgeoefend.

Tijdens de workshop wordt onder meer ingegaan op de tot standkoming van wet- en regelgeving, het proces van
beleidsvorming binnen de gemeente en de wijze waarop bevoegdheden in de betreffende gemeenten zijn verdeeld
en worden uitgeoefend. Daarnaast komen de specifieke juridische aspecten van de Wmo aan bod, van de aanvraag
tot het beëindigen van een voorziening en het actualiseren van de verordening. De worshop wordt
op maat gemaakt:
naast uiteraard het bepaalde in de Wmo en de Awb, loopt de specifieke vormgeving van het Wmo-beleid in de betref-
fende gemeente als een rode draad door de workshop heen. 

Referentieopdracht
Deze workshop is onder andere verzorgd voor de gemeente Sittard Geleen.

Enkele reacties van cursisten: ‘ Prettig en zeer toegankelijk’  / ‘ Sluit goed aan bij de praktijk’  / ‘Uitstekend, geen
vraag die onbeantwoord bleef’ /  Legt zaken rustig, helder en duidelijk uit’  / ‘Leuke afwisselende cursus’  /
‘Zeer informatief’