Disclaimer

Disclaimer Bestuursrecht.4

Deze website is eigendom van Bestuursrecht.4. Het auteursrecht van deze website berust bij Bestuursrecht.4.
Door de bezoeker van deze site, noch door derden, kan enig recht of enige aanspraak worden ontleend aan een
bezoek aan deze website en aan de op deze website vermelde informatie. Bestuursrecht.4 aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van op deze
website gepubliceerde informatie. Deze website bevat een aantal links die leiden naar informatiebronnen die
niet door Bestuursrecht.4 worden beheerd. Bestuursrecht.4 draagt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.