Bestuurlijke organisatie

Bestuursrecht.4 advies interim bestuurlijke organisatie portfolio          De laatste jaren heeft een omvangrijke decentralisatie van taken in
          het sociale domein (maatschappelijke ondersteuning, (jeugd-)
          zorg en Participatiewet) naar de gemeenten haar beslag gekregen. 

          Met name gemeenten staan voor ongekend grote uitdagingen.
          Samenwerking tussen overheden onderling en overheden en ketenpartners

          zal een steeds belangrijker plaats gaan innemen bij beleidsvorming en -uitvoering.
     

 

Bestuursrecht.4 ondersteunt overheden bij de juridische vormgeving van bestuurlijke samenwerking (zoals
gemeenschappelijke regelingen en publiek-private samenwerking) en bevoegdhedenstructuren (zoals mandaat
en volmacht)
. 

Zo heeft Bestuursrecht.4 overheden geadviseerd over de verzelfstandiging van gemeentelijke taken en samenwerkingsovereenkomsten opgesteld ten behoeve van de samenwerking met ketenpartners.