Zorg & welzijn

expertise bestuurlijke organisatie zorg welzijn onderwijs juridische dienstverlening interim           

            De zorgsector blijft in de schijnwerpers. Ontwikkelingen als de decentralisatie
            van taken en bevoegdheden zijn actueler
dan ooit. De lat voor overheden en zorg-
            aanbieders komt steeds hoger te liggen. Bezuinigingen dwingen beleids-
            makers tot slimme en praktische (juridische) oplossingen.

           

 

 

Wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van welzijn houden de gemoederen in (decentraal) overheidsland al
geruime tijd bezig. Bezuinigingen die worden vormgegeven door het verminderen en afbouwen van subsidies. Inkoop-
procedures en beleidsgestuurde contracfinanciering komen veelal in de plaats van de 'traditionele' wijze van subsidie-
verstrekking.

Bestuursrecht.4 adviseert overheden, (jeudg)zorgaanbieders en welzijnsinstellingen over de uitvoering van wet- en
regelgeving binnen de domeinen zorg en welzijn. Het kan daarbij gaan om het advserren over privacygerelateerde
vraagstukken, het subsidierecht, bevoegdhedenstructuren en het opstellen en actualiseren van subsidieregelingen.