Advies

Bestuursrecht.4 juridische dienstverlening bestuursrecht advies

         Bestuursrecht.4 adviseert overheden en andere not-for-profitorganisaties
          door middel van heldere en bondige rapportages. Het kan daarbij gaan om
          een schriftelijk advies, een presentatie of een adviesgesprek. 
         

 

 


Een selectie uit de adviesopdrachten die zijn uitgevoerd door Bestuursrecht.4:

■  Nederlandse Zorgautoriteit
                
opstellen regeling voicelogging, advisering privacyrecht
■  Gemeente Rotterdam
                
actualisering regelgeving warenmarkt, advisering verzelfstandiging warenmarkt (i.s.m. PSI)
■  Gemeente Schiedam 
                
actualisering marktverordening, advisering verzelfstandiging warenmarkt (i.s.m. LegisAdvies)