Over Bestuursrecht.4

Bestuursrecht.4 is het juridisch advies- en interimbureau van Ineke Bartels, die haar bestuursrechtelijke loopbaan is
gestart bij de gemeentelijke overheid. Daarna is zij als juridisch adviseur bestuursrecht werkzaam geweest voor enkele
adviesorganisaties, onder andere 12 jaar voor Deloitte Juridisch Adviseurs Publieke Sector. In 2012 heeft zij 
Bestuursrecht.4 opgericht.

Bestuursrecht.4 voert advies- en interimopdrachten uit voor centrale en decentrale overheden, organisaties
in de zorg-en welzijnssector en voor semi-overheden. Zo heeft Bestuursrecht.4 opdrachten uitgevoerd bij ondermeer het
Ministerie van I&W, Provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, Inspectie Jeugdzorg en de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Bestuursrecht.4 werkt samen met partner in law LegisAdvies. LegisAdvies is gespecialiseerd in het omgevingsrecht.
http://www.legisadvies.nl/

                                                      http://www.legisadvies.nl/categorie/images/achtergrond/header-website2-specialist-in-omgevingsrecht2.png